Top ponuka

Obľúbený sortiment

Reklamačné podmienky

Ak sa vám tovar zakúpený v internetovom obchode Logo VÁŠOBCHOD.sk pokazí bežným používaním, neváhajte a reklamujte ho.

Kým je tovar v záručnej lehote, máte servis zadarmo. Ak je po záručnej lehote, aj tak sa vynasnažíme sprostredkovať vám jeho opravu. 

 

Záruka trvá 2 roky na nový tovar

Zo zákona máte nárok na 2-ročnú záruku na tovar (ak nie je uvedná v záručnom liste dlhšia záručná lehota). Začína plynúť dňom nákupu. Pre bezplatný servis musí tovar v rámci záruky spĺňať podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste. Záruka sa zvyčajne nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie nešetrným používaním, alebo prírodným živlom a podobne.

Darčeky a výhry bez záruky

Na darčeky, ktoré dostanete zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.

Chcete ušetriť čas reklamujte priamo v centrálnom servise výrobcu, dovozcu, či distribútora

Komunikáciu so servisom radi vybavíme za vás. Ak vám však ide najmä o čas,  najvhodnejšie je obrátiť sa priamo na autorizované servisné stredisko.

Celý proces prebieha výrazne rýchlejšie, pretože nejednáte cez sprostredkovateľa, ale priamo. Vzhľadom k tomu, že každý z týchto výrobcov vyberá svoj autorizovaný servis veľmi starostlivo, sú ich služby na dobrej úrovni a poskytnú vám všetok komfort, ktorý výrobca ponúka.

Lehota na servis je 30 dní

Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní, no snažíme sa vždy vybaviť reklamáciu čo najrýchlejšie. Lehota začína plynúť dňom prijatia tovaru na reklamáciu. Dĺžka vybavenia reklamácie je však vždy závislá od rýchlosti opravy autorizovaných servisov.

Záruka sa predĺžuje o čas záručnej opravy

Čas záruky sa vám predlžuje o čas, kedy je tovar v servise na záručnej oprave. To znamená, že ak ste kúpili tovar napr. 1. 1. 2015, záruka by mala trvať do 31. 12. 2017. Ak bude záručná oprava tovaru trvať napríklad 14 dní, tak vaša záruka na tovar bude predĺžená do 14. 1. 2018. Dĺžka záručnej opravy sa počíta odo dňa, kedy odovzdáte tovar na záručnú opravu v autorizovanom servise (alebo prevezmeme na našej adrese po doručení poštou), do dňa, kedy vám bol tovar odoslaný poštou (alebo oznámené jej vybavenie formou e-mailovej správy, telefónom, SMS správou alebo listom s výzvou na prevzatie).

Dĺžka záruky na vymenené diely končí v ten istý deň ako záruka na tovar

Na vymenené diely sa pri záručnej oprave nevzťahuje nová dvojročná záruka, ale naďalej plynie pôvodná záruka 2 roky od nákupu tovaru. V niektorých prípadoch môže byť stanovená výnimka a vymenený diel môže mať samostatnú záruku odo dňa výmeny, ktorá je dlhšia ako záručná oprava.

Výmena tovaru pre opakované poruchy

Podľa zákona máte možnosť dostať za pokazený tovar nový, alebo vám možu byť vrátené peniaze v týchto prípadoch:

  • Rovnaká porucha, ktorú záruka pokrýva, sa vyskytla počas záručnej doby už 3-krát. Upozorňujeme, že musí ísť o rovnakú poruchu tretíkrát a všetky musia byť potvrdené servisom.
  • Rôzne poruchy, ktoré záruka pokrýva, sa vyskytli počas záručnej doby už 4-krát. Tu sa rátajú rôzne poruchy a tiež musia byť všetky potvrdené servisom.

Ak vám pri reklamovaní vymeníme tovar za nový, začína na ňom plynúť nová záručná doba odo dňa, keď si ho prevezmete.

Kompletný reklamačný poriadok najdete na tejto stránke!

 

Ako autorizovaný predajca sme tu pre vás už od roku 2005 !                                            

Garancia & Spokojnosť