Top ponuka

Obľúbený sortiment

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu  Logo VÁŠOBCHOD.sk  je firma: 

                              TOVA.SK, spol. s r.o. 
                              Silvánska 20
                              841 04 Bratislava
                              IČO: 36686263
                              IČ DPH: SK2022257248
                             (zapísaný v obch. registri okr. súdu BA I odd.: sro, vložka číslo: 42719/B)
                             E-mail: info@vasobchod.sk
 

Zákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ (alebo všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia) v ktoréjkoľvek predajni nákupného centra VÁŠOBCHOD.sk, ktorý má možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa.

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.
Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.
Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach nákupného centra VÁŠOBCHOD.sk.

Objednávka:
Zákazník má možnosť výberu, objednania a doručenia ktoréhokoľvek tovaru sebe, ako aj inému Príjemcovi. K tomuto kroku je potrebná registrácia na stránke Prevádzkovateľa, resp telefonická, alebo mailová objednávka. Pri objednávaní tovaru cez registráciu je nutné vyplniť v objednávke osobné údaje. Tieto údaje majú iba adresnú funkciu a nebudú zneužité na iné účely. Po ukončení objednávky Zákazník svoju voľbu potvrdí a vyplní formulár pre platbu. 

Zrušenie objednávky, vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy):
Zákazník zrealizovaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Zákazník má možnosť objednávku zrušiť do 24 hodín po odoslaní objednávky bez udania dôvodu, alebo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní (V zmysle zákona 102/2014 Z.z.). Zákazník tak môže urobiť vopred telefonicky na čísle 0907 898 733, príp. 02/2071 52 69, resp. mailom na adrese objednavky@vasobchod.sk, no následne aj priloženým listom (zaslaním žiadosti) spolu s tovarom na našu adresu. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené len elektronickou formou komunikácie! 

Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:

 • do 14 kalendárnych dni spolu so žiadosťou (sprievodným listom)
 • nepoškodený
 • v pôvodnom obale
 • nepoužitý
 • kompletný, so záručným listom a príp. prílohami, resp. darčekmi
 • s dokladom (faktúrou) o jeho zakúpení


V prípade, že zákazník zruší objednávku do 24 hodín a medzitým už zaplatil za objednaný tovar, Prevádzkovateľ mu uhradí zaplatenú čiastku neodkladne bankovým prevodom (príp. pošt. poukážkou) naspäť. V prípade zrušenia objednávky po 24-roch hodinách (a už vyexpedovaného tovaru zo skladu) si prevádzkovateľ nárokuje na úhradu vynaložených prostriedkov na poštovné 2,95 € (pri vrátení celej objednávky bude zo zaplatenej sumy odpočítaná čiastka za poštovné náklady). Darčeky získané k nákupu je potrebné zaslať spolu s vráteným tovarom.
V prípade, že v objednávke bolo účtované poštovné zadarmo a celý obsah zásielky je vrátený, bude z celkovej sumy vráteného tovaru odpočítaná cena za nami stanovené min. poštovné 2,95 € (pri zaslani poštou, resp. poštou na dobierku). Prevádzkovateľ vráti Zákazníkovi uhradenú sumu (bez nami stanovených min. poštovných nákladov) max. do 14 dní od doručenia tovaru, a to na účet Zákazníka.

Platba:
Za objednanú Zásielku môže Zákazník platiť nasledovne: 

 • na predfaktúru, alebo faktúru (iba pre firmy a inštitúcie - vopred prevodom)
 • na dobierku (prostrednictvom pošty, zásielkovne al. kuriérskej služby až po doručení)
 • internet bankingom (vopred prevodom na náš účet z ktorejkoľvek bankovej inštitúcie)
 • TatraPay - klienti aktívneho Internet bankingu (priamo po vytvorení objednávky ste presmerovaný ihneď na stránku Tatra banky, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu)
 • SporoPay - klienti aktívneho Internet bankingu (priamo po vytvorení objednávky ste presmerovaný ihneď na stránku Slovenskej sporiteľne, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu)
 • VÚBplatby - klienti aktívneho Internet bankingu (priamo po vytvorení objednávky ste presmerovaný ihneď na stránku VÚB banky, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu)


Dodacie lehoty a podmienky:
Tovar sa doručuje našou spoločnosťou (Bratislava a prímestské časti), balíkovou službou Slovenskej pošty, prosttedníctvom odberných miest Packeta/Zásielkovňa, resp. kuriérskou službou (DPD), alebo tovar je po predchádzajúcej dohode možné prebrať aj osobne na adrese: TOVA.SK, spol. s r.o., Silvánska 20, 841 04, Bratislava, prip. aj Plátenícka 2 - AB Klingerka, 821 09 BratislavaPri osobnom odbere však objednaný tovar už musí byť  uhradený - nie je možná platba v hotovosti, resp. je možná platba kartou (MasterCard - Maestro - VISA) - no požiadavku je potrebné uviesť do poznámky pri dokončení objednávky!


Priemerná doba dodania tovaru, ktorý sa nachádza na sklade je 1-3 pracovné dni! Doba doručenia tovarov závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený. Ak je objednaný tovar zaplatený a nachádza sa na sklade, pri našej preprave a kurierskej službe je doručený do 24 hodín* od jeho podania, pri zaslaní Slovenskou poštou od 24 do 48 hodín* (expresne) od jeho podania. Celková dodacia lehota tovarov je veľakrát závislá od skladových zásob našich veľkoobchodných dodávateľov, no nemala by trvať viac ako 7 pracovných dní*. Ak je tovar nedostupný, alebo vypredaný budeme vás ihneď informovať mailom, alebo telefonicky.
* (ak je tovar dostupný vo veľkoobchodnej sieti našich dodávateľov)


Poplatky za doručenie a balenie tovaru:
Ak hodnota objednaného tovaru prekročí sumu 55,- € tento je doručovaný bezplatne (pri doručení prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. Packety/Zásielkovne a platbe vopred). Pri platbe na dobierku je poplatok iba 1,00 €. Inak objednávateľ už neplatí žiadne ďalšie poplatky za poštovné a balné (platí len pre Slovenskú republiku)!


K hodnote objednaného tovaru, ktorého cena neprekročí celkovú sumu 55,- € sa pripočítavajú poplatky za doručenie:

 • balíková služba Slovenskej pošty - 1,95 € (platba vopred) - 2,95 € (platba na dobierku)
 • Packeta/Zásielkovňa: 2,95 € (platba vopred) - 3,95 € (platba na dobierku)
 • kuriérska služba (DPD, REMAX): 3,95 € (platba vopred) - 4,95 € (platba na dobierku) 

Doručenie do Českej republiky:

 • balíkova služba Slovenskej pošty, respô Packeta/Z-Box: 4,40 € (platba vopred) - 5,40 € (platba na dobierku)
 • ak hodnota objednaného tovaru prekročí sumu 55,- € - 3,40 € (platba vopred) - 4,40 € (platba na dobierku)
 • kuriérom do ČR neposielame!


Všetky ceny a poplatky sú už s DPH a platia pre doručenie tovaru na Slovensko, resp. do ČR!

Záväzky strán
Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
 • zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia
 • v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup
 • zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou
 • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám na ich komerčné využitie


Zákazník sa zaväzuje: 

 • prečítať si tieto všeobecné obchodné podmienky ešte pred samotnou objednavkou
 • objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia
 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód,
 • prijať späť nedoručiteľnú Zásielku (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne), pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu

Záruka:
Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis. 
Záruka sa nevzťahuje na:

 • vady zapríčinené nešetrným používaním
 • nesprávnym použitím výrobku
 • prirodzeným opotrebením 


Reklamácie:
Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní od zistenia závady, resp. dňa doručenia Zásielky Príjemcovi alebo kedykoľvek v priebehu 24-mesačnej záruky. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate Zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 10 dní odo dňa, kedy mala byť Zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presný opis poškodenia reklamovaného tovaru a musí byť doručená Prevádzkovateľovi vrátane záručného listu (alebo kópie faktúry - ak nebol k tovaru vystavený záručný list) v určenej lehote. 

 • Reklamovaný tovar (resp. tovar na výmenu, alebo vrátenie tovaru), prosím, odosielajte v poistenej obálke (dostať kúpiť na každej pošte) bezpečne zabalený (napr. v bublinkovej fólii, alebo krabičke) na našu adresu, no nie na dobierku! 
 • Reklámácie sa vybavujú spravidla do 14 dní, no max. do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. 
 • Pri neoprávnených reklamáciách bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. 
 • Poštovné a iné poplatky nevraciame! 
 • Za prípadnú stratu, alebo poškodenie poštou nenesieme zodpovednosť! 


Reklamácie sú vybavované: 

 • telefonicky (faxom), v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 na čísle 0907 898 733, prip. na 02/2071 52 69
 • e-mailom na adrese: reklamacie@vasobchod.sk
 • poštou na adrese: TOVA.SK, spol. s r.o., Silvánska 20, 841 04 Bratislava

Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

 • Zákazník – spotrebiteľ (nakupujúci) – má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa (predávajúceho) so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vasobchod.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Kompletný reklamačný poriadok najdete na tejto stránke!

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, SR
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Ochrana osobných údajov:

 • Ochrana súkromia je plne v súlade s legislatívou podľa zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ intenetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi v zmysle "Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
 • Spoločnosť TOVA.SK, spol. s r.o. ako predajca a  prevádzkovateľ internetového obchodu VÁŠOBCHOD.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka (dotknutej osoby) týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu
 • Osobnými údajmi sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku (nepovinný údaj - len ak je zadaný zákazníkom)
 • Osobné údaje budú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom  
 • Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky
 • Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu súčastne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu

Uchovávanie osobných údajov prevádzkovateľom 

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu)
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
Práva zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov
 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom
 • na opravu poskytnutých Osobných údajov
 • na vymazanie poskytnutých Osobných údajov
 • na obmedzenie spracovania Osobných údajov
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
 • právo na prenos osobných údajov na iného správcu
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
 • právo na odvolanie súhlasu
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, hlavne použitím zámkov, hesiel a antivírusového programu
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

 • Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).


Záverečné ustanovenia:
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

Obchodné podmienky nadobúdli platnosť dňa 1. januára 2005 a postupne podľa zákona prešli stanovenými legislatívnymi zmenami.

 

    Prajeme vám príjemný nákup! 

Logo VÁŠOBCHOD.sk