Top ponuka

Obľúbený sortiment

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod Logo VÁŠOBCHOD.sk chráni vaše osobné údaje.


Ochrana osobných údajov - GDPR:

 • TOVA.SK, spol. s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu VÁŠOBCHOD.sk je podľa zákona registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. číslom: 201410392

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budu použité výlučne pre zaslanie tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nemáte záujem, aby vaše osobné údaje boli uložené v našej databáze, objednávku môžete zrealizovať telefonicky, alebo pri dokončení objednávky uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení vašej objednávky.
 
 • Ochrana súkromia je plne v súlade s legislatívou podľa zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ intenetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi v zmysle "Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
 • Spoločnosť TOVA.SK, spol. s r.o. ako predajca a  prevádzkovateľ internetového obchodu VÁŠOBCHOD.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka (dotknutej osoby) týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu
 • Osobnými údajmi sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku (nepovinný údaj - len ak je zadaný zákazníkom)
 • Osobné údaje budú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom  
 • Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky
 • Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu súčastne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu
Uchovávanie osobných údajov prevádzkovateľom 
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu)
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
Práva zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov
 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom
 • na opravu poskytnutých Osobných údajov
 • na vymazanie poskytnutých Osobných údajov
 • na obmedzenie spracovania Osobných údajov
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
 • právo na prenos osobných údajov na iného správcu
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
 • právo na odvolanie súhlasu
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, hlavne použitím zámkov, hesiel a antivírusového programu
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby
Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 • Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

 

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

 

Internetové stránky VÁŠOBCHOD.SK používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s týmto súhlasíte. Viac informácii. 

Ako autorizovaný predajca sme tu pre vás už od roku 2005 !

                                                                                                                                                                                              Garancia & Spokojnosť

     Prajeme vám príjemný nákup! 

Logo VÁŠOBCHOD.sk